Företagsupplysningar

Företaget

Namn: DS Media ApS
Adress: Fuglebækvej 3 D, 1., 2770 Kastrup
Mejl: Kundeservice@dealsales.dk
Telefon: +45 71997510
DealSales etablerades: 2011
VAT nr.: (dansk CVR-nr) 35678158

Du kan kontakta oss på tlf.nr. +45 71 99 75 10 (tisdag 12.00–15.00, torsdag 12.00–15.00) eller på mejl kundeservice@dealsales.dk som vi svarar på inom 24 timmar i vardagarna.

 

Handels- och leveransvillkor

 • När du köper ett värdebevis via DealSales.se accepterar du samtidigt de gällande allmänna handels- och leveransvillkor.
 • Det är leverantören - och inte DealSales.se - som levererar de varor eller tjänster som värdebeviset ger tillträde till.
 • Du måste vara minst 18 år gammal och myndig för att köpa ett värdebevis på DealSales.se. Vid beställning av värdebevis bekräftar du att du är minst 18 år och inte har en förvaltare.
 • Denna tjänst drivs av förtaget DS Media ApS., med VAT nummer 35678158, och finns på adressen Fuglebækvej 3 D, 1., 2770 Kastrup, Danmark.
 • Vi rekommenderar att du kontaktar oss på mejl då detta ger oss möjligheten att hitta dina uppgifter i systemet snabbare eftersom vi kan söka på din mejladress.
 • Vi svarar på mejls så fort som möjligt och oftast inom 24 timmar.
 • OBS: Kom ihåg att läsa avsnittet ”Viktigt att veta” i din deal. Här hittar du svaren på de flesta frågor relaterad till din deal.

Så handlar du hos oss

 • Värdebeviset beställs online via www.DealSales.se
 • Vid beställning anges namn, postadress, mejladress och kontouppgifter.
 • Kort tid efter beställningen skickas ett beställningsnummer till ditt mejl. Detta används i korrespondensen med DealSales.se.
 • Betalning sker inte innan minsta antal köpare har uppnåtts. Men bara om ett sådant krav har ställts på förhand. I fall att kravet om minsta antal köpare inte möts kommer försäljning av värdebeviset inte att genomföras, och debitering kommer självklart inte att ske heller.
 • Försäljning av värdebeviset kommer först att ske om och när DealSales.se lyckats registrera betalningen. Om betalningen inte lyckas (t.ex. om angivna kontot inte finns, inte har täckning, kreditkortnumret är felaktigt eller kortet har nått sin kreditgräns) kommer försäljning av värdebevis inte att genomföras.
 • När köpet har genomförds skickas värdebeviset via mejl till den mejladress som angetts vid beställningen. Utskick av värdebeviset sker omedelbart efter att betalningen registrerats på kontot hos DealSales.se
 • Värdebeviset skall skrivas ut och kan lösas in hos den relevanta leverantören.

Om du vill motta en kopia på din orderbekräftelse skall du skicka ett mejl till kundeservice@dealsales.dk

Priser

 • DealSales.se fastställer priser för tjänster enligt avtalet. Alla listade priser är vägledande detaljhandelspris inkl. moms försåvida att det handlar om momspliktiga tjänster. DealSales tar förbehåll för skrivfel, valuta- och prisändringar, samt tekniska fel.
 • När du handlar med DealSales.se ingås avtal på svenska.

Betalning

 • Betalning kan ske med bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa, Mastercard eller Maestro
 • Der pålægges et ekspeditionsgebyr på 4.75 kr. Gebyret dækker omkostninger til administration og håndtering af dit køb -herunder betalingsgebyr for brug af kreditkort

Inlösning av värdebevis

Alla värdebevis är försedda med ett unikt kodnummer som leverantören behöver när du löser in ditt värdebevis. Kopiering av värdebeviset är inte tillåtet. I tillfället att det finns misstanke till kopiering förbehåller sig DealSales.se rätten att vidarebefordra de insamlade uppgifterna till respektive leverantör.

Giltighetsperioden för dit värdebevis är angett på beviset och framgår också innan du beställer. Värdebeviset er giltigt i 1 år från utfärdandet om inte annat är angett. Om värdebeviset gäller en vara eller tjänst som leverantören tillhandahåller under en bestämd tidsperiod, t.ex. evenemang, är värdebevisets giltighet automatisk begränsat till detta.

Såvida det visar sig vara omöjligt att lösa in värdebeviset hos en leverantör kommer du att, antingen från DealSales.se eller från leverantören, bli återbetalad det belopp du har betalat för värdebeviset.

Om du inte har använt ditt värdebevis innan giltighetstiden har passerats kommer du inte att få återbetalning.


Ångerrätt

Som privat kund har du 14 dagars ångerrätt från den dagen då du får tillskickat värdebeviset till din mejladress.

Ångerrätten gäller dock inte vid köp av värdebevis till biljetter till kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande, eftersom dessa köp är undantagna från ångerrätten enligt Konsumentsköplagen.

Du måste innan periodens utgång informera oss att du vill ångra ditt köp. Du kan skriva ett mejl till kundeservice@dealsales.dk eller du kan skicka värdebeviset till oss i ett brev till: DealSales, Fuglebækvej 3 D, 1., 2770 Kastrup, Danmark och märka konvolutet ”retur”. Kom ihåg att bifoga uppgifter som gör det möjligt för oss att identifiera dig. T.ex. namn, adress, mejladress och gärna telefonnummer. Den ända omkostnad du har är porton på brevet med värdebeviset. Observera! Vi tar inte emot brev skickade som svarspost.

Du behöver inte upplysa varför du ångrar köpet. Såvida du nyttjat din ångerrätt i tid och har skickat värdebeviset tillbaka, kommer DealSales.se återbetala det belopp du har betalad. Vi återbetalar pengarna till det kreditkort som värdebeviset blev köpt med.

Det er inte möjligt att ångra ett köp efter värdebeviset har lösts in hos leverantören.


Reklamation

Enligt konsumentskyddslagen har du rätt till reklamation. Upplever du problem med ett värdebevis köpt hos DealSales.se, kontakta oss på kundeservice@dealsales.dk eller på telefon +45 71 99 75 10.


Ansvarsbegränsning och förbehåll

Såvida att kunden nyttjar sin ångerätt eller returnerar en defekt vara, eller inte får det köpta produktet är DealSales.se ansvarig för att kunden återbetalas beloppet fullständigt.

DealSales.se frånskriver sig allt ansvar för de varor eller tjänster som levereras i koppling med inlösningen av värdebeviset. Leveransen av varan eller tjänsten som dit värdebevis ger tillgång åt görs endast i leverantörens namn och för dennas räkning och risk. Dealsales.se kan därför inte hållas ansvarig för eventuella defekter i samband med leverering av varan eller tjänsten – om inte annat gäller i obligatorisk laggivning. DealSales.se är inte förpliktat att betala någon ersättning för eventuell förlust som följd av att värdebeviset inte lösts in av leverantören, eller att varan eller tjänsten inte svarar till dina förväntningar.

DealSales.se tar förbehåll för eventuella skriv- och/eller tryckfel på www.DealSales.se.

Vi strävar efter at hemsidan är tillgänglig hela tiden men vi kan inte garantera at sajten alltid är i full funktion och felfri. DealSales.se kan inte hållas till ansvar för eventuella följder i användningen av vår hemsida. Så som skador på ditt datasystem eller förlust av data.

Du hålls själv ansvarig för den tekniska utrustningen och mjukvara som krävs för att kunna utnyttja vår hemsida. T.ex. tillgång till internet, browser, mejl, m.m. Vi frånskriver oss även ansvaret för en vilken som helst förlust orsakat av att en användare har använt tjänsten (DealSales.se) utan att följa de tekniska specifikationer samt supplerande vägledningar.

Dealsales.se är inte ansvarig för innehåll från användare eller en tredje part på diskussionsfora, personliga sidor eller liknande. Ansvaret för att innehållet inte strider mot några rättigheter eller lagregler vilar således endast på användaren eller denna tredje part.

DealSales.se förbehåller sig rätten att radera upplysningar som har skrivits på det allmänt tillgängliga forum på hemsidan, såväl som inlägg eller publikationer som vi värderar vara stötande eller opassande, eller på något vis överträder närvarande allmänna villkor eller gällande lagstiftning.


Personuppgifter

När du köper ett värdebevis hos DealSales.se registrerar vi dina uppgifter om namn, adress, telefonnummer och mejl. Ytterligare uppgifter som du anger i din användarprofil är valfria. Vi gör en registrering av dina personuppgifter med avsikt att leverera dit värdebevis.

Personuppgifterna registreras hos DS Media ApS och lagras i fem år. Därefter raderas uppgifterna.

När personuppgifterna samlas in via vår hemsida försäkrar vi att du alltid ger ditt fullständiga samtycke. På detta viset är du informerad om exakt vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Direktören och de anställda i DS Media Aps har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den dataansvarige i DealSales.se är DS Media ApS. Vi lagrar inte kunduppgifter krypterad. Vi transmitterar inte kunduppgifter krypterad. Uppgifter gett till DealSales.se vidarebefordras inte och säljs absolut inte vidare till tredje part. Enligt personuppgiftslagen registrerar vi inte känsliga personuppgifter.


Webstatistik

Vi använder en webstatistik på DealSales.se som betyder att ett statiskt system samlar upp information. Detta kan ge en statisk bild på hur många besökande vi har, var de kommer ifrån och var på hemsidan den lämnas, m.m. Webstatistiken används bara till ändamålet att optimera DealSales.se.

DealSales.se är ansvarig för att samla in och hantera data. Du har alltid möjlighet att få insikt i vilka uppgifter vi har registrerad om dig. Och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

DealSales.se använder sig av Cookies för att göra demografiska och användar-relaterade statistiker samt att säkra en allsidig visning av reklamformatet. Till användning av detta registreras tekniska informationer som t.ex. användartid, browser typ, IP-nummer m.m.

I alla reklamformat registrerar vi huruvida du klickar på de levererade annonserna.


Vid fel eller problem

Om det uppstår fel eller problem med värdebeviset eller inlösningen av detta kommer DealSales.se att vara behjälplig att hitta en lösning

Du kan i sådant tillfälle kontakta oss på kundeservice@dealsales.dk.


Ändring av villkor

DealSales.se har rätten att ändra närvarande villkor. Sista versionen av de gällande villkor finns alltid tillgänglig på www.DealSales.se.


Lagval och tvister

Köp via DealSales.se som anknyter sig till ovanstående villkor m.m. lyder under dansk lag. I din användning av internet-sidan erkänner du at en tvist mellan dig och DealSales.se, i frågan om ovanstående villkor, måste avgöras vid dansk domstol.